FAQ

คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด เป็นผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ยึดถือนโยบาย กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน ด้วยราคาที่ถูกที่สุดทั้งจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า

ทางบริษัท จำหน่ายกระดาษหลากหลายประเภทเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า อันได้แก่

กระดาษอาร์ต
กระดาษอาร์ตการ์ด
กระดาษอาร์ตด้าน
กระดาษอาร์ตมัน
กระดาษปอนด์
กระดาษกล่องแป้ง
กระดาษกล่องแป้งหลังเทา
กระดาษกล่องขาว
กระดาษเทาขาว
กระดาษแข็ง
กระดาษจั่วปัง
กระดาษปรู๊ฟ
กระดาษคราฟท์
กระดาษถนอมสายตา
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษอื่น ๆ

เนื่องจากอุตสาหกรรมกระดาษมีการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ต้นทุนเชื่อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าของแต่ละตัว จะขึ้นอยู่ประเภทของกระดาษ ความหนา และขนาดของกระดาษ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามราคาสินค้าล่าสุดได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Paper Thai Co.,Ltd.
15 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 9 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
Mobile Hotline: 098-656-5694, 098-356-3599
Tel: 02-873-3618 (auto)
Fax: 02-873-3619
Email: info@paperthai.com
Line ID: @paperthai
รายละเอียดเพิ่มเติม: สามารถดูได้ที่หน้า ติดต่อเรา

กรณีรับสินค้าที่บริษัทฯ : บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด มิได้จำกัดขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า
กรณีจัดส่งในกรุงเทพฯ (กรุงเทพ+สมุทรปราการ+นนทบุรี+สมุทรสาคร (ไม่รวมปทุมธานี)) : บริษัทบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท)

กรณีจัดส่งต่างจังหวัด : สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด บริษัทบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง (ตจว.ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท) โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งไปยังปลายทางเอง

อย่างไรก็ตามหากลูกค้าจำเป็นต้องการซื้อจำนวนน้อยกว่าขั้นต่ำที่กำหนด ลูกค้าสามารถมารับได้ที่บริษัทฯ หรือให้บริการส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Grab, ไปรษณีย์, Kerry หรือขนส่งอื่น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งที่สูงขึ้น

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ได้จำหน่ายสินค้าแก่หน่วยงานภาครัฐอยู่เป็นปกติ

โดยทางบริษัทมีขั้นตอนการจำหน่ายสินค้าแก่หน่วยงานตามระเบียบของแต่ละ หน่วยงาน ทั้งการประมูล, การจัดซื้อในลักษณะปกติ รวมถึงการจัดซื้อ-จัดจ้างแบบพิเศษ

ปกติบริษัทฯ จัดส่งสินค้าภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อ
หากเป็นสินค้าสั่งพิเศษ อาจต้องใช้เวลาในการจัดส่งนานขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

ลูกค้าและผู้สนใจ สามารถขอตัวอย่างสินค้าชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้โดยพนักงานรับส่งเอกสาร หรือทางไปรษณีย์ EMS

1. ลูกค้าสอบถามรายละเอียดของกระดาษและราคาสินค้า
2. บริษัทและลูกค้าตกลงราคา, รายละเอียดการชำระเงิน
3. ลูกค้าแจ้งสั่งซื้อสินค้า หรือออกใบสั่งซื้อสินค้า (ถ้ามี)
4. ลูกค้าจัดส่งเอกสารให้แก่บริษัท อันได้แก่ ภ.พ. 20, หนังสือรับรองบริษัท, + แผนที่จัดส่งสินค้า
5. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
6. ลูกค้าชำระค่าสินค้า

รูปแบบการชำระเงินขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้าโดยทางบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

1. การเก็บมัดจำ (กรณีสินค้าสั่งพิเศษ)
2. การชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า (ลูกค้าต่างจังหวัดชำระเงินครบถ้วนก่อนส่งมอบสินค้า)
3. การให้เครดิตแก่ลูกค้า

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร, ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Registration) และยังได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์(TrustMark) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ท่านสามารถพิสูจน์ได้จากรายชื่อลูกค้าของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากบริษัทพิสูจน์แล้วว่าสินค้าที่ผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด อันเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบของทางบริษัทฯ บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ยินดีแก้ไขสินค้าดังกล่าว จัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า หรือคืนเงินค่าสินค้าทั้งหมดแก่ลูกค้าภายใน 7 วัน

หากท่านมีคำถามอื่นสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ ติดต่อเรา